Actul chirurgical modern are ca principală prioritate siguranța pacientului și minimalizarea riscului anestezico – chirurgical, fapt posibil numai printr-o analiză atentă și minuțioasă a stării de sănătate a pacientului care urmează a fi supus unei proceduri chirurgicale, chiar și de mică anvergură.

După ce specialistul a stabilit indicația chirurgicală, pacienta va fi informată de către medicul chirurg asupra beneficiului operației și a tehnicii chirurgicale folosite, dar și a eventualelor complicații chirurgicale postoperatorii ce pot surveni. Pacienta va trebui să își dea acordul scris pentru intervenție, după ce a fost corect și complet informată. Momentul operator va fi stabilit după o evaluare completă a stării de sănătate realizată de medicul anestezist-reanimator.

Conform ghidurilor A.S.A. (American Society of Anesthesiologist), evaluarea preanestezică este definită ca procesul de evaluare clinică și paraclinică a pacientului în vederea efectuării unei anestezii pentru o intervenție chirurgicală și este responsabilitatea medicului anestezist. Este unanim acceptat că o bună pregătire preoperatorie cu optimizarea stării de sănătate a pacientei și planificarea celui mai potrivit management pre-, intra- și postoperator îmbunătățește prognosticul pacientei.

Consultația anestezică preoperatorie este din acest punct de vedere esențială și are mai multe scopuri:
– informarea pacientei despre anestezie, tratamentul durerii postoperatorii, cu scopul de a reduce anxietatea și a facilita colaborarea în perioada de după;
– anamneza completă (antecedente heredo-colaterale și personale, istoricul maladiilor și a tratamentelor urmate, experiențele anestezice anterioare);
– examenul clinic complet;
– evaluarea testelor, a explorărilor paraclinice și a consultațiilor de specialitate necesare;
– alegerea unui protocol anestezic adecvat ținând cont de tipul intervenției chirurgicale și, eventual, de dorința pacientului.

Progresele chirurgiei contemporane au fost posibile, în mare parte, datorită apariției unor tehnici noi de anestezie, monitorizare complexă și terapii perioperatorii. Acestea permit în prezent desfășurarea cu succes a unor inervenții chirurgicale de mare amploare ce păreau până nu demult irealizabile.