Isis Medical Center S.R.L. este unitatea sanitara cu paturi cu personalitate juridica, care fumizeaza servicii medicale in regim de spitalizare continua, spitalizare de zi si ambulatoriu de specialitate, asigurand totodata urgentele pentru specialitătile obstetrica­ginecologie, neonatologie, pediatrie, fiind organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006.

Isis Medical Center S.R.L. a fost infiintat prin Actul Constitutiv al Isis Medical Center S.R.L. din data de 16.01.2008 cu modificarile și completarile ulterioare, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/139/2008, avand cod de inregistrare fiscala 23092747, tel: 0341 46 33 44, fax: 0341 46 33 66, contul nr. R046UGBI0000032020514RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin Dr. Mohamed Zaher, in calitate de manager general. Isis Medical Center S.R.L. are sediul in judetul Constanta, loc. Constanta, Str. Mircea eel Batran nr. 102.

ISJS MEDICAL CENTER S.R.L. raspunde potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie și de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor.

ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. este in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale de specialitate in caz de razboi, dezastru, atacuri teroriste, conflicte sociale §i alte situatii de criza.

ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. dispune de o structura funcțională, aprobata prin Adresa Ministerului Sanatatii Nr. XI/A/28124,47660/SP/12329/27.09.2019 avand un număr de 60 de paturi spitalizare continua și 19 paturi spitalizare de zi.

Activitatea tehnico-economica §i administrativa este organizata pe compartimente functionale conform structurii organizatorice stabilita și aprobata de Managerul General si detaliata in organigrama spitalului.

Atribuțiile spitalului, activitățile și sarcinile personalului sunt reglementate prin norme elaborate de Ministerul Sănătății §i de Managerul General §i supuse controlului acestuia.