Reglementarea accesului mass-media in spital

Relaţiile cu reprezentanţii mass-media se desfaşoară prin intermediul Biroului de Relatii Publice si al purtatorului de cuvânt al unităţii sanitare.

Pentru a se evita situaţiile de criză şi apariţia informaţiilor incomplete în presă, în cazul evenimentelor deosebite şi neprevăzute, Biroul de Relaţii Publice are obligaţia de a comunica în timp util reprezentanţilor mass-media primele informaţii care pot fi făcute publice, urmând ca, la anumite intervale de timp să actualizeze datele, dupa caz.

Biroul de Relaţii Publice va asigura în permanenţă  comunicarea internă între departamentele, secţiile, serviciile unităţii sanitare şi va anunţa conducerea unităţii cu privire la solicitările mass-media.

Conferinţele sau declaraţiile de presă se organizează ori de câte ori reprezentanţii unităţii sanitare au de comunicat informaţii de interes public sau în funcţie de evenimentele aflate în desfăşurare.

Conferinţele sau declaraţiile de presă se vor organiza într-un spaţiu special amenajat. Dacă acest spaţiu nu există, în funcţie de condiţii.

Comunicatul de presa se elaborează de către membrii Biroului de Relatii Publice, pe baza informaţiilor primite de la specialiştii unităţii sanitare şi este avizat de conducerea unităţii sanitare –manager sau director medical.

Interviurile se acordă numai de persoanele desemnate de conducerea unităţii sanitare, într-un cadru organizat, la sediul unităţii sanitare sau într-un spaţiu special amenajat pentru presă.

Salariaţii / colaboratorii care acordă declaraţii presei în numele unităţii sanitare fără a fi mandataţi de conducere în acest sens îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la aceste declaraţii si vor suporta în întregime consecinţele lor.

ACCESUL MASS-MEDIA ÎN INCINTA UNITĂŢII SANITARE

Accesul  în incinta unităţii sanitare este permis numai reprezentanţilor mass-media care au acordul conducerii unităţii. Conducerea unităţii sanitare va nominaliza în mod explicit circuitele pe care jurnaliştii le pot parcurge, locurile în care se poate înregistra audio/video.

Conducerea unităţii va stabili persoanele cărora li se pot lua interviuri, dar şi condiţiile în care se ia interviul ţinând cont de specificul unităţii sanitare şi cu respectarea drepturilor pacienţilor. În acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale la Biroul de Relaţii Publice sau la purtătorul de cuvânt în vederea obţinerii acordului de principiu. Deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta unităţii sanitare se va face numai cu ecuson si halat corespunzător şi însoţit de reprezentantul biroului de relaţii publice sau o altă persoană desemnată de conducerea unităţii.

În cazul unui eveniment deosebit şi neprevăzut, care poate genera o situaţie de criză, Biroul de Relaţii Publice are obligaţia de a stabili condiţiile în care se va face accesul mass-media în incinta unităţii, precum şi circuitele de acces.

Este interzisă filmarea sau înregistrarea audio în locurile din unităţile spitaliceşti care presupun condiţii speciale de igienă şi de sterilizare: blocuri operatorii, unităţile de primiri urgenţe ale unităţilor, saloanele de reanimare, de neonatologie, dializă.

Este interzis cu desăvârşire filmarea sau înregistrarea audio a pacienţilor fără acordul scris al acestora sau al aparţinătorilor.