Activitatea de “ASISTENTA SPITALICEASCA” conform cod CAEN (Rev.2): 8610, desfasurata de SC ISIS MEDICAL CENTER SRL, este reglementata prin Autorizatia de Mediu nr. 166 din 04.05.2010, revizuita in 07.04.2020, revizuita cu numarul 232 in data de 29.12.2021, valabila pe toata perioada vizarii anuale, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

In vederea conformarii cu actul de reglementare precum si cu legislatia de mediu in vigoare, in cadrul societatii se acorda o deosebita atentie protectiei mediului,  investindu-se in dotari si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, astfel incat impactul generat sa fie minim.

Protectia solului este asigurata prin platforme betonate, alei de acces si locuri de parcare amenajate. Pentru indepartarea eventualelor pete de produs petrolier de la mijloacele de transport se utilizeaza material absorbant biodegradabil.

In cadrul obiectivului se asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, conform cerintelor OUG 92/2021.

Deseurile generate, se colecteaza selectiv in spatiu special amenajat si sunt incheiate contracte cu operatori autorizati, in vederea predarii acestor deseuri in scopul eliminarii sau valorificarii lor.  Deseurile spitalicesti, specifice activitatii desfasurate, sunt colectate si depozitate temporar in spatiu inchis, impermeabilizat si cu acces restrictionat, in cutii de colectare si saci PVC de unica folosinta, in vederea transportului si eliminarii prin firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului 1226/2012.  Evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, in conformitate cu HG 856/2002  si se raporteaza anual la APM Constanta.

Protectia apei – se efectueaza colectarea apelor uzate tehnologice care sunt descarcate in reteaua centralizata de canalizare iar, in vederea incadrarii in limitele prevazute de NTPA 002/2005, apele uzate se monitorizeaza semestrial, prin efectuarea de buletine de analiza care sunt inaintate autoritatii de mediu.

Politica de mediu a SC ISIS MEDICAL CENTER SRL  are printre principalele obiective:

  • Reducerea consumului de resurse si a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate;
  • Respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile, referitor la aspectele de mediu;
  • Constientizarea si instruirea personalului propriu si a personalului ce
  • actioneaza in numele firmei, privind importanta protectiei mediului.

Indeplinirea acestor obiective garanteaza asigurarea de servicii de calitate pacientilor SC ISIS MEDICAL CENTER SRL, prin desfasurarea de activitati prietenoase mediului.

 

 

 

 

Intocmit in conformitate cu prevederile H.G. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.