Lansarea proiectului „Creșterea competitivității ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.”

ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. anunță lansarea proiectului de investiții intitulat “Creșterea competitivității ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.”(cod SMIS 116193), pe care îl implementează în cadrul REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr.2949 semnat în data de 30.08.2018.

REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 4.488.843,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 2.829.462,15 lei, unde valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.405.042,83 lei, iar cea din bugetul național în sumă de 424.419,32 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data 27.07.2017 și 30.06.2020.